Nyheder

Alle med autismespektrumforstyrrelser fortjener et værdigt liv. Autisme Viborg repræsenterer børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser og pårørende, og kæmper for deres behov og interesser i Viborg Kommune.

 Autisme Viborg er en ny lokal forening stiftet d. 15 april 2019 af fire autismeforældre, der alle brænder for området med liv og sjæl. Foreningen er blevet stiftet i en tid, hvor autismeområdet i Viborg Kommune har politisk fokus i kraft af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021. Autisme Viborg involverer sig i samfundsmæssige og politiske debatter for at styrke autismeområdet og skabe bedre vilkår.

 Som selvstændig forening med egne styrelsesvedtægter og bestyrelse, er Autisme Viborg ikke styret af hverken kommunale eller profitmæssige hensyn eller dagsordener. Med et unikt fokus på, samt forankring i autismeområdet i Viborg Kommune, kan Autisme Viborg skabe rammer for dialog og netværk, og herigennem bidrage til at udvikle og styrke området. Vi ønsker at skabe en positiv hverdag for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse, samt deres pårørende.

 Første punkt på dagsordenen er, at vi i Autisme Viborg ikke bakker op omkring forslaget om oprettelse af almenklasser for børn med ASF, fordi vi mener, at en decentralisering af Aklasserne på Vestervang skole vil være en katastrofe for autismeområdet.

 Vi ser frem til at arbejde for autismeområdet i Viborg Kommune. 

På foreningens vegne Kimmie Torp Næstformand, Autisme Viborg