Hvad er Autisme?

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der findes hos både børn, unge og voksne. Når man har autisme, har man svært ved at kommunikere og indgå i sociale sammen- hænge med andre mennesker. Derudover har alle personer med autisme i større eller mindre grad en særlig adfærd, særlige bevægelser og interesser, ritualer eller adfærdsmønstre.

 Autisme påvirker hele udviklingen og vil være til stede hele livet. Men den måde, som den kommer til udtryk på i dagligdagen, kan påvirkes og ændres af udvikling og læring. Autisme kan se forskellig ud alt afhængig af, om det er et lille barn, et større barn, en ung eller en voksen, der har autisme. Autisme kan også se forskellig ud hos piger og drenge.

 Autisme kan være kombineret med andre udviklingsforstyrrelser, f.eks. ADHD eller mental retardering. 

Hvor almindeligt er autisme? 

Undersøgelser viser, at autisme forekommer hos cirka en procent af befolkningen. I Danmark har 35-55.000 mennesker autisme. Antallet af mennesker der får diagnosen har været stærkt stigende de senere år. For tyve år siden var forekomsten af autisme på en promille mod i dag en procent. En del af forklaringen på denne stigning er, at fagfolk er blevet bedre til at opdage børn og unge med autisme, så diagnosen stilles tidligere. Det har desuden en betydning, at også mennesker med mildere grader af autisme i dag får stillet en diagnose. 

Læs mere i pjecen fra Regionspsykiatrien Midtjylland som du kan downloade her: